1. Dasar Privasi Web Global dan Kuki

  Kemas kini terakhir: 20 Februari 2020

  Sila Baca dengan Teliti..

  CBRE Group, Inc., bersama dengan syarikat subsidiarinya (secara kolektif, "CBRE", "kami", atau “kita"), menyedari kepentingan melindungi privasi anda. Dasar privasi web global dan kuki kami ("Dasar") terpakai kepada penggunaan laman web awam global (secara kolektif,"Laman") oleh anda, serta interaksi profesional anda dengan pekerja CBRE. Dasar ini direka untuk membantu anda dalam memahami bagaimana kami mengumpul, menggunakan, melindungi dan mendedahkan maklumat peribadi anda dan pilihan anda dalam membuat keputusan termaklum apabila menggunakan Laman. Kami juga menerangkan bagaimana anda boleh menghubungi kami tentang amalan privasi kami.

  1. Dasar Privasi Web Global

   1. Penerimaan Anda Melalui Penggunaan

   2. Jenis Maklumat yang Kami Kumpul

   3. Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda

   4. Maklumat yang Diberikan kepada Kami Tentang Anda oleh Pihak Ketiga

   5. Pihak Ketiga yang Kami Berkongsi Maklumat Peribadi Anda dengan Mereka

   6. Pemindahan Data Antarabangsa

   7. Keselamatan

   8. Berapa Lama Kami Menyimpan Maklumat Peribadi Anda

   9. Hak Privasi Anda

   10. Perubahan kepada Dasar ini

   11. Pegawai Perlindungan Data

  2. Dasar Kuki - Pengumpulan Data Automatik

   1. Penggunaan Kuki oleh Kami

   2. Penjejakan Prestasi

   3. Mengurus Keutamaan Kuki Anda

  3. Hubungi Kami

  1. Dasar Privasi Web Global

   1. Penerimaan Anda Melalui Penggunaan

    Dasar Privasi Web Global ini menerangkan cara CBRE mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi tertentu yang diperoleh melalui Laman ini. Sila ambil perhatian bahawa, setakat yang dibenarkan oleh perundangan yang berkenaan, penggunaan Laman ini oleh anda menandakan pemahaman dan penerimaan anda terhadap terma Dasar Privasi Web Global ini. Dasar Privasi Web Global ini dimasukkan ke dalam, dan merupakan sebahagian daripada, Terma dan Syarat, yang mengawal penggunaan anda di Laman ini secara umum.

   2. Jenis Maklumat yang Kami Kumpul

    Jenis maklumat peribadi yang kami mungkin kumpul daripada anda atau anda boleh memilih untuk menyediakan termasuk:

    • Maklumat hubungan (seperti nama, alamat pos atau e-mel, dan nombor telefon)

    • Berhubung dengan aktiviti pengambilan pekerja kami, maklumat profesional anda (seperti nama, e-mel perniagaan, telefon perniagaan, alamat perniagaan, negara di mana anda menjalankan perniagaan, industri anda, jawatan atau peranan)

    • Maklumat akaun (seperti nama pengguna atau kata laluan)

    • Data Perhubungan Pelanggan (seperti maklumat hubungan perniagaan, negara di mana anda menjalankan perniagaan, industri anda, jawatan atau peranan, interaksi profesional dan data hubungan, termasuk kenalan CBRE utama anda dan rekod interaksi anda dengan CBRE, keutamaan kenalan anda, dan maklumat yang anda berikan kepada kami yang membantu kami menyediakan hubungan perniagaan, seperti jenis pelaburan yang anda minati)

    • Pengecam dalam talian (seperti pengecam pengiklanan peranti mudah alih anda dan data geo-lokasi)

    • Maklumat tentang penggunaan laman web kami. Untuk maklumat lanjut, lihat Dasar kuki kami

    Di samping itu, kami mengumpul maklumat berikut tentang anda daripada pihak ketiga:

    • Media sosial anda interaksi dengan kami (contohnya, apabila anda "like" pada platform media sosial)

    • Maklumat teknikal daripada iklan yang kami letakkan pada laman web pihak ketiga (seperti alamat IP, jenis dan versi pelayar, pengecam peranti, tetapan lokasi dan zon masa)

   3. Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda

    Komunikasi dengan Anda – Tawaran dan Perkhidmatan di Mana Anda Menyatakan Minat:

    Apabila anda melawat atau berurus niaga di Laman ini, anda mungkin perlu mendaftar dengan kami atau diminta untuk memberikan kami maklumat peribadi dan akaun. Apabila anda memberikan kami maklumat ini, kami boleh menggunakannya untuk menghubungi anda tentang tawaran atau perkhidmatan yang anda telah menyatakan minat. CBRE mempunyai kepentingan perniagaan yang sah untuk menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpul daripada anda untuk menyediakan perkhidmatan yang diminta. tersebut. Walau bagaimanapun, kami telah bergantung pada persetujuan anda. Bagaimanapun, jika anda beritahu kami bahawa anda tidak mahu kami menggunakan maklumat ini sebagai asas untuk menghubungi anda selanjutnya (dengan mengakses prosedur pilih keluar kami yang diterangkan di bawah), kami akan menghormati kehendak anda.

    Komunikasi Dengan Anda – Surat Berita dan Tujuan Pemasaran:

    Untuk memastikan pengguna dan pelanggan kami dimaklumkan tentang berita, produk dan perkhidmatan kami yang terkini, kami mungkin menghantar e-mel dan komunikasi pemasaran ke alamat e-mel yang diberikan kepada kami semasa mendaftar di Laman kami atau meminta maklumat daripada kami. CBRE mematuhi undang-undang yang berkenaan semasa menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan ini, dan jika berkenaan (seperti di EU) bergantung pada persetujuan anda. Sila ambil perhatian bahawa kami kadangkala bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menghantar komunikasi pemasaran yang mempromosikan produk dan perkhidmatan pihak ketiga (contohnya, rakan kongsi perniagaan kami) dan juga kami sendiri. Jika anda memilih untuk menyertai mana-mana senarai e-mel kami, surat berita atau tawaran promosi lain dan kemudian memutuskan bahawa anda tidak lagi ingin menerima surat berita atau e-mel promosi tersebut daripada kami, anda boleh berhenti melanggan dengan mengikut arahan yang terkandung dalam setiap e-mel yang kami hantar kepada anda (atau menggunakan prosedur pilih keluar yang diterangkan di bawah).

    Interaksi profesional Dengan Anda – Pengurusan Hubungan Pelanggan:

    Kami mungkin menggunakan data hubungan pelanggan anda (dikumpulkan melalui kad perniagaan yang diberi kepada pekerja CBRE atau apabila anda berkomunikasi dengan pekerja CBRE melalui telefon atau e-mel, sebagai contoh) untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan yang anda minta dan menguruskan hubungan kami dengan anda. Kami juga mungkin menggunakan data dinyahkenal pasti dan diagregatkan tertentu mengenai pelanggan kami untuk tujuan analitis data dalaman kami. CBRE mempunyai kepentingan perniagaan yang sah untuk menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpul daripada anda untuk menyediakan perkhidmatan yang diminta dan supaya dapat memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan kami. Dengan persetujuan anda, kami mungkin menghantar anda maklumat atau perkhidmatan atau yang bersifat promosi yang kami anggap mungkin berkaitan dengan anda.

    Kegunaan Lain:

    Kami juga mungkin menggunakan maklumat peribadi yang kami peroleh tentang anda untuk tujuan berikut:

    • Mengendali, menilai dan meningkatkan perniagaan kami (termasuk membangunkan produk dan perkhidmatan baharu; menguruskan komunikasi kami; menentukan keberkesanan dan mengoptimumkan pengiklanan kami; menganalisis produk, perkhidmatan, laman web, aplikasi mudah alih dan aset digital lain; memudahkan kefungsian laman web kami, dan aplikasi mudah alih dan mana-mana aset digital yang lain)

    • Menyedia dan menyediakan laporan data agregat, yang mungkin termasuk maklumat yang dianonimasikan

    • Menguatkuasakan Terma dan Syarat kami atau hak undang-undang yang lain

    Kami juga boleh menggunakan maklumat dengan cara lain yang mana kami berikan notis khusus pada masa pengumpulan. Jika anda membantah kami menggunakan maklumat dalam cara lain, anda boleh menghantar e-mel ke [email protected].

   4. Maklumat yang Diberikan kepada Kami Tentang Anda oleh Pihak Ketiga

    Kandungan Pihak Ketiga:

    Kami mungkin membentangkan atau membenamkan kandungan di laman kami, seperti penyenaraian hartanah, yang disediakan oleh vendor pihak ketiga kami. Kandungan ini mungkin mengandungi pautan ke laman lain yang tidak dikendalikan oleh CBRE atau mungkin meminta maklumat peribadi. Contohnya, kandungan ini mungkin meminta alamat e-mel untuk melanggan peringatan atau berkongsi penyenaraian dengan rakan. Maklumat ini dikumpulkan oleh vendor kami dan bukan oleh kami. Dalam sesetengah kes, vendor ini mungkin berkongsi dengan kami maklumat peribadi anda yang dikumpulkan oleh mereka. Kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi vendor kami. Kami menggalakkan anda untuk menyemak dasar privasi mereka bagi memahami cara mereka akan menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi yang anda berikan kepada mereka.

    Penggunaan Pihak Ketiga:

    Anda juga boleh berkongsi maklumat anda secara berasingan dengan laman Web atau entiti web lain, seperti yang mewujudkan senarai pemasaran profesional, untuk menerima tawaran istimewa dan promosi daripada ahli gabungan mereka. Laman Web atau entiti ini boleh berkongsi maklumat anda dengan kami. CBRE tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung liabiliti jika rakan kongsi atau laman Web atau entiti lain mengumpul, menggunakan atau berkongsi, apa-apa maklumat tentang anda yang melanggar dasar privasinya sendiri, atau undang yang terpakai.

    Data Pemasaran:

    Di mana undang yang berkenaan membolehkan, kami akan membeli data pemasaran daripada pihak ketiga dan menambahnya ke pangkalan data pengguna sedia ada kami untuk menyasarkan pengiklanan kami dengan lebih baik dan untuk menyediakan tawaran sesuai di mana kami fikir anda akan berminat. Kami juga mungkin mengaitkan data pemasaran ini kepada maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang anda berikan kepada kami.

   5. Pihak Ketiga yang Kami Kongsikan Maklumat Peribadi Anda

    Pihak Ketiga untuk Pengiklanan Penyasaran semula:

    Kami akan, dalam sesetengah kes, berkongsi maklumat tentang cara anda menggunakan Laman kami dengan vendor pihak ketiga untuk mengemukakan iklan yang lebih berkaitan kepada anda. Sebagai contoh, vendor kami mungkin menjejak aktiviti penyemakan imbas anda di Laman kami dengan menggunakan kuki untuk memaparkan iklan berdasarkan minat anda apabila anda menyemak imbas web atau menggunakan media sosial. Vendor kami akan, dalam sesetengah kes, juga berkongsi maklumat dengan kami tentang aktiviti penyemakan imbas anda di Laman kami untuk tujuan analisis. CBRE bergantung pada persetujuan anda untuk pemprosesan maklumat peribadi anda. Maklumat lanjut mengenai kuki ini, termasuk bagaimana untuk memberikan atau membatalkan kebenaran anda, boleh didapati dalam dasar kuki kami di bawah.

    Pembekal Perkhidmatan:

    Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat yang bertindak sebagai ejen kami yang diberi kuasa untuk menyediakan perkhidmatan kami, termasuk kategori pembekal perkhidmatan berikut:

    • infrastruktur dan pembekal perkhidmatan IT, termasuk pembekal perkhidmatan awan

    • agensi pemasaran, pengiklanan dan komunikasi

    • juruaudit luar dan penasihat

    • pembekal analitis kuki

    • pengiklan dalam talian

    • pembekal ujian laman web/ perkhidmatan analitis

    Setiap pembekal perkhidmatan mesti bersetuju untuk melaksanakan dan mengekalkan prosedur dan amalan keselamatan yang munasabah yang sesuai dengan sifat maklumat anda untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, pelupusan, penggunaan, pengubahsuaian atau pendedahan. Oleh kerana kami beroperasi secara global, kami mungkin memindahkan maklumat anda ke negara atau bidang kuasa yang tidak menyediakan tahap perlindungan data yang sama seperti negara di mana anda bertapak. Jika kami membuat pemindahan sedemikian, kami akan, atau vendor kami akan, seperti yang berkenaan, menyediakan perlindungan sewajarnya yang diperlukan oleh undang-undang yang terpakai untuk memastikan bahawa maklumat anda dilindungi. Maklumat lanjut mengenai Pemindahan Data Antarabangsa maklumat peribadi anda adalah di bawah.

    Di mana kami berkongsi maklumat peribadi anda untuk kepentingan sah kami, anda boleh membantah pendedahan ini. Sila ambil perhatian bahawa apabila anda membantah untuk mendedahkan maklumat peribadi anda untuk kepentingan sah CBRE, ia boleh menjejas perkhidmatan yang kami sediakan kepada anda. Maklumat lanjut mengenai Hak Anda adalah di bawah.

    Entiti Gabungan yang Sah:

    Sekiranya CBRE digabungkan, atau sekiranya pemindahan aset, Laman atau operasi kami, CBRE boleh mendedahkan atau memindahkan maklumat peribadi anda berhubung dengan transaksi tersebut. Sekiranya berlaku pemindahan sedemikian, CBRE akan memberitahu anda melalui e-mel atau dengan menyiarkan notis yang ketara di Laman kami selama 30 hari mengenai sebarang perubahan yang berkaitan dengan CBRE yang menyebabkan perubahan kawalan maklumat peribadi anda. Kami juga mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan ahli gabungan CBRE untuk menyediakan atau menawarkan perkhidmatan kepada anda.

    Pendedahan yang Diwajibkan dari Segi Undang-undang:

    Kami juga akan mendedahkan maklumat peribadi anda apabila diwajibkan untuk berbuat demikian oleh undang-undang, sebagai contoh, sebagai respons kepada perintah mahkamah atau sepina atau kewajipan undang-undang yang lain, sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam, termasuk untuk memenuhi keselamatan negara atau keperluan agensi penguatkuasaan undang-undang, atau dalam kes khas apabila kami mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pendedahan maklumat peribadi anda adalah perlu untuk mengenal pasti, menghubungi atau membawa tindakan undang-undang terhadap seseorang yang mungkin menyebabkan kecederaan atau gangguan dengan (sama ada secara sengaja atau tidak sengaja) hak atau harta kita.

   6. Pemindahan Data Antarabangsa

    Pemprosesan di Amerika Syarikat dan Di Tempat Lain melalui pendaftaran di Laman Ini

    CBRE ialah perniagaan global. Kami mungkin memindahkan maklumat peribadi yang kami kumpul tentang anda kepada penerima, dan maklumat peribadi anda mungkin disimpan dan diproses, di negara lain selain negara di mana maklumat yang dikumpul pada asalnya, termasuk Amerika Syarikat dan tempat lain yang mungkin mempunyai undang perlindungan data yang tidak seketat negara di mana anda pada memberikan maklumat pada asalnya.

    Apabila kami memindahkan maklumat anda ke negara selain daripada negara di mana maklumat yang dikumpulkan pada asalnya, kami akan melindungi maklumat anda seperti yang diterangkan dalam Dasar ini atau sebagaimana yang didedahkan kepada anda pada masa data tersebut dikumpulkan (contohnya melalui program notis privasi khusus) dan akan mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang berkenaan dalam membuat pemindahan tersebut.

    Jika anda berada di dalam bidang kuasa bukan AS, pemindahan maklumat peribadi adalah perlu untuk menyediakan anda dengan maklumat yang diminta dan/atau untuk melaksanakan mana-mana perkhidmatan yang diminta. Sehingga takat yang dibenarkan oleh undang-undang, penyerahan tersebut juga merupakan persetujuan anda untuk pemindahan merentas sempadan.

    Berkenaan dengan pemindahan yang berasal dari kawasan Ekonomi Eropah ke Amerika Syarikat dan bidang kuasa bukan EEA lain:

    • Ahli gabungan CBRE AS disahkan mempunyai Perlindungan Privasi EU-US dan Swiss-US, dan

    • CBRE telah melaksanakan Klausa Kontrak Standard EU berkenaan dengan maklumat peribadi yang dikumpulkan di Kawasan Ekonomi Eropah dan dipindahkan ke CBRE di Amerika Syarikat dan di tempat lain.

    Di mana dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, anda boleh meminta maklumat lanjut mengenai perlindungan yang kami telah laksanakan untuk melindungi pemindahan data anda ke luar EEA dengan menghubungi kami seperti yang ditunjukkan di bawah.

    Pensijilan Perlindungan Privasi:

    CBRE mematuhi Rangka Kerja Perlindungan Privasi EU-U. S dan rangka kerja Perlindungan Privasi Swiss - AS seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perdagangan AS mengenai maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh ahli gabungan CBRE atau pelanggan korporat yang terletak di Kawasan Ekonomi Eropah dan/atau United Kingdom dan/atau Switzerland dan dipindahkan ke CBRE, Inc. dan syarikat gabungan milik penuhnya yang berpangkalan di AS, termasuk CBRE Global Investors LLC, CBRE GWS Puerto Rico Inc., CBRE Clarion Securities LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Heery Inc., CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., CBRE Technical Services, LLC, CBRE Hana Operations, LLC, Forum Analytics, LLC and Trammell Crow Company LLC di Amerika Syarikat (“CBRE AS”). Dasar ini melengkapi notis perlindungan data yang mungkin diterima oleh pelanggan dan kenalan pelanggan. CBRE telah mengesahkan kepada Jabatan Dagangan bahawa ia mematuhi notis Prinsip Perlindungan Privasi, pilihan, kebertanggungjawaban untuk pemindahan seterusnya, keselamatan, integriti data dan had tujuan, akses, rekursa, penguatkuasaan dan liabiliti. Prinsip Perlindungan Privasi akan mentadbir jika terdapat sebarang konflik antara terma di dalam Dasar ini dan Prinsip Perlindungan Privasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program Perlindungan Dasar, dan untuk melihat pensijilan kami, sila lawati https://www.privacyshield.gov/. CBRE tertakluk kepada kuasa penguatkuasaan penyiasatan Suruhanjaya Dagangan Persekutuan kerana ia berkaitan dengan kepatuhan keperluan Perlindungan Privasi.

    Pendedahan dan Liabiliti bagi Pemindahan Ke Depan:

    CBRE dikehendaki untuk mendedahkan maklumat peribadi sebagai respons kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam, termasuk untuk memenuhi keperluan keselamatan negara atau penguatkuasaan undang-undang. CBRE boleh, seperti yang dinyatakan di atas dalam Pihak Ketiga yang Kami Berkongsi Maklumat Peribadi Anda dengan Mereka, memindahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga. CBRE tetap bertanggungjawab di bawah Prinsip Perlindungan Privasi jika pihak ketiga memproses maklumat peribadi sedemikian dengan cara yang tidak konsisten dengan Prinsip, melainkan jika kita membuktikan bahawa kita tidak bertanggungjawab terhadap kejadian yang menyebabkan kerosakan.

    Hak Tuntut Bebas terhadap Aduan Perlindungan Privasi:

    Selaras dengan Prinsip Perlindungan Privasi EU-US dan Swiss-AS, CBRE adalah komited untuk menyelesaikan aduan mengenai pengumpulan atau penggunaan maklumat peribadi anda. Individu-individu dari EU, United Kingdom dan Switzerland yang mempunyai pertanyaan atau aduan mengenai Dasar Perlindungan Privasi kami hendaklah terlebih dahulu menghubungi CBRE di: Privacy.Office@cbre.com.

    CBRE telah terus komited untuk merujuk aduan perlindungan privasi yang tidak dapat diselesaikan kepada JAMS, pembekal penyelesaian pertikaian alternatif yang terletak di Amerika Syarikat. Jika anda tidak menerima pemberitahuan segera daripada kami mengenai aduan anda atau jika kami tidak mengendalikan aduan anda mengikut kepuasan anda, sila hubungi atau lawati https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield untuk mendapatkan maklumat lanjut atau memfailkan aduan. Perkhidmatan JAMS disediakan secara percuma untuk anda. Anda mempunyai kemungkinan, di bawah keadaan tertentu, untuk memohon timbangtara yang mengikat untuk aduan mengenai pematuhan perlindungan privasi yang tidak diselesaikan oleh JAMS. Untuk maklumat tambahan mengenai timbang tara yang mengikat, lawati: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

   7. Keselamatan

    CBRE berusaha untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi anda dan pilihan anda untuk kegunaan yang dihasratkan. Kami menggunakan Lapisan Soket Selamat atau teknologi SSL untuk melindungi penghantaran maklumat peribadi sensitif seperti nombor kad kredit anda. Kami menyimpan maklumat peribadi anda pada pelayan yang selamat, dan menggunakan prosedur yang direka untuk melindungi maklumat peribadi yang kami kumpul daripada akses, pelupusan, penggunaan, pengubahsuaian atau pendedahan yang tidak dibenarkan.

    Walaupun kami akan mengambil (dan memerlukan penyedia pihak ketiga untuk mengambil) langkah berjaga-jaga keselamatan yang munasabah mengenai maklumat peribadi anda yang dikumpulkan dan disimpan di Laman ini, disebabkan oleh sifat terbuka internet, kami tidak boleh menjamin bahawa mana-mana maklumat peribadi anda yang disimpan di dalam pelayan kami, atau dihantar kepada atau daripada pengguna, akan bebas daripada akses yang tidak dibenarkan, dan kami menafikan apa-apa liabiliti untuk sebarang kecurian atau kehilangan, akses atau kerosakan, atau pemintasan sebarang data atau komunikasi yang tidak dibenarkan . Dengan menggunakan Laman ini, anda mengakui bahawa anda memahami dan bersetuju untuk memikul risiko ini.

   8. Berapa Lama Kami Menyimpan Maklumat Peribadi Anda

    Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi yang kami kumpul tentang anda selama mana yang perlu untuk tujuan yang mana maklumat itu dikumpulkan, dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Kami mengambil langkah ini untuk memastikan bahawa apabila kami tidak lagi perlu menggunakan maklumat peribadi anda, kami mengalih keluarnya daripada sistem dan rekod kami dan/atau mengambil langkah-langkah untuk menganonimkannya supaya anda tidak boleh lagi dikenal pasti daripadanya (melainkan kita perlu menyimpan maklumat anda untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau pengawalseliaan yang mana kita tertakluk).

   9. Hak Privasi Anda

    Komunikasi Pemasaran

    Apabila anda mendaftar di Laman ini, kami mungkin meminta anda untuk memilih sama ada anda ingin menerima e-mel dan komunikasi elektronik daripada kami seperti tawaran, berita, laporan dan komunikasi promosi lain. Anda boleh menarik balik persetujuan anda atau memilih untuk keluar daripada menerima komunikasi tersebut pada bila-bila masa dengan menghubungi kami seperti yang diterangkan di bawah.

    Selain itu, di mana kami memproses maklumat peribadi anda untuk kepentingan sah kami, anda akan mempunyai hak untuk membantah pemprosesan tersebut. Sila ambil perhatian bahawa di mana anda membantah pemprosesan seperti ini, ia boleh menjejaskan keupayaan kami untuk menjalankan tugas seperti yang disenaraikan dalam dasar ini.

    (a) melalui telefon, di talian +1 877 227 3330 atau melalui faksimile, di talian +1 212 618 7085

    (b) dengan mengikut Pilih keluar atau membatalkan arahan yang terkandung dalam isi mana-mana e-mel pemasaran daripada kami

    (c) dengan menghantar e-mel kepada kami di [email protected], termasuk salinan e-mel yang anda telah terima dan dengan menaip "Alih Keluar" dalam baris subjek e-mel anda

    • Jika anda berada di Eropah, Timur Tengah atau Afrika, anda juga boleh hantar e-mel ke [email protected], termasuk salinan e-mel yang anda telah terima dan dengan menaip "Alih Keluar" dalam baris subjek e-mel anda

    • CBRE Group, Inc., bersama dengan syarikat subsidiarinya (secara kolektif, "CBRE", "kami", atau “kita"), menyedari kepentingan melindungi privasi anda.

    (d) melalui mel: CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, perhatian: Pengarah Global, Privasi Data

    Pilihan anda untuk tidak menerima surat berita atau surat-menyurat promosi dan pemasaran daripada kami tidak akan: (i) menghalang kami daripada menghubungi anda melalui e-mel atau sebaliknya, mengenai hubungan anda yang sedia ada atau yang lalu dengan kami, dan (ii) menghalang kami, termasuk pekerja, kontraktor, ejen dan wakil lain, daripada mengakses dan melihat maklumat peribadi anda semasa mengekalkan dan memperbaiki Laman ini.

    Meminta Akses kepada Maklumat Peribadi Anda dan Hak Lain:

    Anda juga mungkin mempunyai hak di bawah undang-undang berkenaan untuk meminta, untuk menyemak, mengakses, membetulkan, memadam, mengalih atau membantah pemprosesan maklumat peribadi anda yang diproses oleh kami, dan membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan. Jika ya, anda boleh berbuat demikian dengan mengemukakan permintaan pada portal hak subjek data CBRE atau menyerahkan permintaan anda kepada [email protected].

    Hak Tuntut Bebas untuk Aduan Perlindungan Privasi:

    Maklumat tentang hak tuntut bebas bagi aduan Perlindungan Privasi boleh didapati di atas.

   10. Perubahan kepada Dasar ini

    Kami ialah sebuah perniagaan global yang berkembang pesat. Kami akan terus menilai Dasar ini terhadap teknologi dan perkhidmatan baharu, amalan perniagaan serta keperluan pelanggan kami dan membuat pindaan kepada dasar ini dari semasa ke semasa seperti yang dikehendaki. Jika kami membuat sebarang perubahan material kepada Dasar ini, kami akan membuat pindaan tersebut di sini dan, jika pindaan adalah penting, kami akan memberikan notis yang lebih nyata (termasuk, untuk perkhidmatan tertentu, pemberitahuan e-mel mengenai pindaan Dasar).

   11. Pegawai Perlindungan Data

    Kami telah melantik, selaras dengan undang-undang tempatan, pegawai-pegawai perlindungan data ("DPO") bagi subsidiari-anak syarikat kami di Negeri Jerman. Kami juga telah melantik DPO di Perancis. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai dasar atau amalan data peribadi kami, anda boleh menghubungi DPO yang sesuai dengan menggunakan butiran hubungan berikut:

    CBRE GmbH, CBRE PREUSS VALTEQ GmbH dan CBRE Capital Advisors GmbH

    [email protected]

    Pelabur Global CBRE Negeri Jerman GmbH

    [email protected]

    Perkhidmatan Industri CBRE GWS GmbH

    CBRE GWS IFM Industrie GmbH

    [email protected]

    Perancis

    [email protected]

  2. Dasar Kuki - Pengumpulan Data Automatik

   Dengan melayari Laman Web kami, anda bersetuju untuk menggunakan kuki kami.

   Apa itu Kuki:

   Kuki ialah fail teks kecil yang disimpan oleh laman web pada komputer peribadi anda, telefon atau mana-mana peranti lain, dengan maklumat mengenai pelayaran anda pada laman web tersebut. Kuki memudahkan penyemakan imbas dan menjadikannya lebih mesra pengguna. Kuki mengandungi nama sumber pelayan, tarikh tamat kuki dan nilai - biasanya nombor unik yang dihasilkan secara rawak. Kuki tidak memberi akses komputer anda atau merosakkannya.

   1. Penggunaan Kuki oleh Kami

    Bagaimana kami menggunakan Kuki:

    Kami menggunakan kuki sesi semak imbas, yang merupakan kuki sementara yang dipadamkan daripada memori peranti anda apabila anda menutup penyemak imbas Internet anda atau mematikan komputer anda dan kuki yang mendesak, yang disimpan pada peranti anda sehingga ia tamat tempoh, melainkan anda memadamkannya sebelum waktu itu. Kami menyusun kuki penyemak imbas pada laman web kami ke dalam tiga kategori, yang anda boleh urus melalui Pengurus Keutamaan Kuki kami:

    • Kuki yang diperlukan: Kuki-kuki ini diperlukan untuk membolehkan ciri asas laman web ini berfungsi, seperti mengenal pasti anda sebagai pengguna yang sah, memastikan bahawa tidak ada orang lain yang boleh menandatangani secara serentak dengan akaun anda dari komputer lain dan membantu kami melayani anda dengan lebih baik berdasarkan keutamaan pendaftaran anda. Kuki-kuki ini juga membolehkan anda memilih keutamaan kuki anda.

    • Kuki fungsian: Kuki-kuki ini membenarkan kami menganalisis penggunaan laman web anda untuk menilai dan meningkatkan prestasi kami. Ia juga boleh digunakan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik pada laman web ini. Contohnya, memberikan kami maklumat tentang cara laman web kami digunakan dan membantu kami memudahkan sebarang promosi atau kaji selidik yang kami sediakan.

    • Kuki pengiklanan: Kuki ini boleh digunakan untuk berkongsi data dengan pengiklan supaya iklan yang anda lihat adalah lebih relevan dengan anda, membolehkan anda berkongsi halaman tertentu dengan rangkaian sosial atau membolehkan anda menyiarkan ulasan pada laman web kami.

    Kuki Tidak Digunakan untuk Menyimpan Data Sensitif:

    Kuki yang kami gunakan tidak menyimpan maklumat peribadi sensitif, seperti alamat anda, kata laluan anda atau data kad kredit anda.

   2. Penjejakan Prestasi

    Kami kadang-kadang menggunakan kuki dan juga teknologi penjejakan, seperti suar web, dalam e-mel promosi yang kami hantar kepada pelanggan atau iklan bagi Laman Web kami. Peranti penjejakan prestasi ini membantu kami menjejak sama ada penerima e-mel telah menyelesaikan sesuatu acara, seperti mendaftar untuk percubaan percuma sebagai contoh. Maklumat tersebut tidak boleh dikenal pasti secara peribadi dan dikumpulkan pada peringkat agregat. Kami kadangkala menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu kami menjejak aktiviti dalam Laman Web kami. Pihak ketiga ini mungkin menggunakan kuki sementara dan/atau teknologi suar web untuk memudahkan pengesanan tersebut tetapi data tidak akan dijejaki dengan cara yang boleh mengenal pasti secara peribadi. Pihak ketiga yang produk atau perkhidmatannya boleh diakses pada Laman Web kami juga boleh menggunakan kuki dan kami nasihatkan anda untuk menyemak dasar privasi mereka untuk maklumat mengenai kuki mereka dan amalan privasi lain.

    Jika anda ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang kuki pihak ketiga pada laman web kami dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pilihan anda untuk memastikan pihak ketiga tidak menggunakan maklumat anda, sila hubungi kami di [email protected]

   3. Mengurus Keutamaan Kuki Anda

    Pengurus Keutamaan Kuki:

    Pengurus keutamaan kami membolehkan anda untuk menyekat penggunaan kuki oleh kami selain Kuki yang Diperlukan. Jika anda menggunakan pengurus keutamaan kami pada peranti mudah alih, kami memproses Pengecam Pengiklanan peranti anda. Apabila anda mengakses pengurus keutamaan kami, kuki yang mendesak akan ditetapkan oleh rangkaian iklan yang disenaraikan dalam pengurus keutamaan kami untuk memenuhi keutamaan anda jika anda memilih untuk tidak menerima pengiklanan berasaskan minat. Jika anda memadamkan kuki penyemak imbas anda, ini akan mengalih keluar semua kuki termasuk kuki yang dipilih keluar seperti yang ditetapkan oleh syarikat. Anda perlu mengakses semula alat memilih keluar untuk menetapkan semula keutamaan anda. Kuki kami hanya mengetahui set keutamaan terakhir anda dan tidak mencerminkan keadaan semasa kuki pada penyemak imbas anda.

    Jangan Jejak:

    Pada masa ini, kami tidak bertindak balas kepada isyarat "Jangan Jejak" dari penyemak imbas anda. Penggunaan teknologi penjejakan kami mungkin dikawal melalui Pengurus Keutamaan Kuki kami.

    Mengelakkan Penggunaan Kuki pada Laman Web ini:

    Sekiranya anda memilih untuk menghalang kami daripada menggunakan kuki pada peranti anda, sebelum melayari Laman Web ini, anda mesti menyahaktifkan penggunaan kuki pada penyemak imbas anda dan kemudian memadamkan kuki yang disimpan dalam penyemak imbas anda yang dikaitkan dengan Laman ini.

    Menyahaktif dan Mencegah Penggunaan Lanjut Kuki:

    Anda boleh hadkan, sekat atau padam kuki dari Laman Web ini pada bila-bila masa dengan mengubah konfigurasi penyemak imbas anda. Anda boleh dapatkan cara melakukan ini dan mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai kuki, di https://www.allaboutcookies.org/. Selain itu, sementara setiap penyemak imbas mempunyai tetapan dan konfigurasi yang berbeza, tetapan kuki biasanya boleh diselaraskan dalam menu "Keutamaan" atau "Alat". Menu "Bantuan" penyemak imbas anda mungkin memberikan maklumat tambahan.

  3. Hubungi Kami

   Anda sentiasa bebas untuk menghubungi kami jika anda mempunyai pertanyaan atau kebimbangan mengenai Dasar ini, mempunyai soalan atau masalah yang berkaitan dengan penggunaan Laman ini, atau ingin mengecualikan maklumat peribadi anda daripada tujuan pemasaran langsung kami. Amalan perniagaan standard kami ialah untuk mengekalkan apa-apa komunikasi daripada pengunjung laman web kami untuk membantu kami memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada anda.

   Anda boleh hubungi kami melalui e-mel ke Privacy.Office@cbre.com atau dengan menulis kepada kami di 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Untuk Perhatian: Pengarah Global, Privasi Data.

   Pengunjung di Eropah, Timur Tengah atau Afrika:

   Jika anda berada di Eropah, Timur Tengah atau Afrika, anda juga boleh e-mel kepada kami di EMEAPrivacyDirector@cbre.com atau tulis kepada kami di St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, United Kingdom, Untuk Perhatian: Pengarah EMEA, Privasi Data.

   Pelawat di Asia atau Pasifik:

   Jika anda berada di Asia atau Pasifik, anda juga boleh hantar e-mel ke APACPrivacyHelpline@cbre.com atau tulis kepada kami di Menara 15/F M1, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filipina 1227, Untuk Perhatian: Pengurus Kanan APAC, Data Privasi.